ปฎิทินการศึกษาบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
 

 รับประกาศนียบัตร-พัดบาลี
..................................................
 
          • ปี ๒๕๕๕
          
 
..................................................
 กิจกรรมสมาคม
..................................................
 
          • ปี ๒๕๕๔
          • ปี ๒๕๕๓
 
..................................................
 มอบทุนการศึกษา
..................................................
 
          • ปี ๒๕๕๗
          • ปี ๒๕๕๖
 
..................................................
 รวมรูปภาพ
..................................................
 
          • ภาพกิจกรรมมอบ
             ประกาศนียบัตร
 
..................................................
 สมัครสมาชิก
..................................................
 
          • อุปถัมภ์จุลสาร
          • สมัครสมาชิก
 
..................................................

 
 
เว็บไซต์ บาลีศึกษา
สำนักแม่ชีเขตเกาะชี  เลขที่  ๗๗/๑๗ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๘-๕๑๔๐-๓๑๘๖, ๐๘-๗๕๑๙-๓๑๒๗
ส่งอีเมลล์ติดต่อสมาคม
Copyright © 2012-2014 Palisikkha.or.th All rights reserved.